Dit is Rudolf Steiner.

Rudolf werd geboren in 1861, stierf in 1925 en was in de tussentijd een Oostenrijks filosoof die de antroposofie opgericht heeft alsook meerdere toepassingen ervan zoals de Vrije Scholen, de biodynamische agricultuur en de antroposofische geneeskunde.

Op 7 oktober 1917, in een klein Zwitsers dorpje genaamd Dornach, hield Rudolf een lezing over human being management in het verleden en in de toekomst.

Hij zei:

“Zoals in 869 op het concilie van Constantinopel de geest werd ‘afgeschaft’, zo zal men de ziel ‘afschaffen’ door een geneesmiddel.

Men zal vanuit een ‘gezonde visie’ een vaccin ontwikkelen waardoor het organisme zodanig wordt beïnvloed – liefst al op jonge leeftijd, liefst meteen bij de geboorte – dat in dit menselijk lichaam niet de gedachte kan opkomen dat er een ziel en een geest bestaat. 

Zo scherp zullen twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan.

De ene zal zich erin verdiepen hoe begrippen en voorstellingen zodanig kunnen worden ontwikkeld dat ze aan de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de ziel en de geest, recht doen.

De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen naar het vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen zo maakt dat dit lichaam door zijn constitutie niet meer over zulke onnozele dingen praat als een ziel en een geest, maar ‘gezond’ spreekt over de krachten die in machines en in chemie heersen, en die vanuit een kosmische gaswolk planeten en zonnen creëren.

Dat zal men door lichamelijke maatregelen bewerkstelligen. 

Men zal aan materialistische medici de taak toebedelen de zielen van de mensen uit te drijven.”

Dit is een ode aan Rudolf Steiner.